yhdistys.

Kipinä on helmikuussa 2018 perustettu yhdistys, jonka takana ovat päihdetyötä tekevät ammattilaiset. Kipinän tarkoituksena on edistää päihderiippuvuudesta kärsivien ihmisten elämänlaadun kohentumista, vähentää huono-osaisuutta ja kehittää päihdetyön menetelmiä yhdessä apua tarvitsevien ihmisten kanssa.

 

Yhdistyksen toimintaperiaatteet nojaavat osallisuuden ja mukaan ottamisen filosofiaan. Yhdistys tarjoaa asiakkaiden tarpeet huomioonottavaa päihdetyötä, jossa hyödynnetään niin kuntouttavan päihdetyön elementtejä kuin haittoja vähentävää työotetta. Voit seurata kipinä ry:tä myös facebookissa: https://www.facebook.com/kipinayhdistys/

Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kipinällä on myös kannattavia jäseniä - yksityisiä henkilöitä tai yhteisöjä.

Kipinän jäseneksi toivotetaan tervetulleiksi myös ne, joilla ei ole mahdollisuutta jäsenmaksun suorittamiseen. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan puheenjohtajaan, sähköpostilla tai liittymissivulla olevan linkin kautta.