top of page

YHDISTYS

Kipinä ry on perustettu helmikuussa 2018 päihdetyötä tekevien ammattilaisten toimesta. Ensim-mäinen hanke, Mesta, käynnistettiin alkuvuodesta 2019. Kipinän toimipiste sijaitsee katu-tasossa Helsingin Kalliossa osoitteessa Josafatinkatu 15. 

 

Kipinä edistää päihdemaailmassa elävien ihmisten elämänlaadun kohentumista ja vahvistaa osal-lisuutta. Kipinän toimintaperiaatteet ovat haittoja vähentävässä työssä, jossa on mukana kuntouttavia elementtejä. Kohtaaminen, osallisuuden mahdollistaminen ja mukaanottamisen filosofia ovat työmme lähtökohtia. 

 

Kipinä tekee vaikuttamistyötä ja haluaa purkaa päihteitä käyttävien ihmisten kokemaa stigmaa; häpeäleimaa. Korostamme ihmisarvoa sekä sitä, että jokaiselle kuuluu hyvinvoinnin kokemus. Kipinä tekee aktiivisesti yhteistyötä useiden päihde- ja mielenterveystoimijoiden kanssa

sekä on mukana alan verkostoissa.

 

​Kipinässä halutaan pitää huolta myös työntekijöistä, vapaaehtoisista ja luottamushenkilöistä. Hyvinvoiva yhteisö perustuu hyvinvoiviin yksilöihin ja heitä kannustetaan ja tuetaan työssään ja toimissaan. Jokainen yksilö on merkityksellinen pala yhteisöä, sillä jokainen rakentaa yhteisöä omalla persoonallaan, osaamisellaan ja näkemyksillään. 

 

Kipinä päivittää ajankohtaisia asioita facebookissa. 

Seuraa meitä ”Kipinä ry”: 

 

https://www.facebook.com/kipinayhdistys/

Kipinä ry:n toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla: Mesta-hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveys-järjestöjen avustuskeskus STEA. 

JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kipinällä on myös kannattavia jäseniä - yksityisiä henkilöitä tai yhteisöjä.

bottom of page